Utför takarbeten på de flesta underlag!

  • Nyläggning
  • Omläggning
  • Lagningar/Reparation
  • Pappläggning på betongdäck, t. ex. altaner och parkeringsdäck
  • Offerter/takbesiktningar/takkontroller med bilddokumentation
  • Underhålls/serviceavtal
  • Sedumläggning –Ditt gröna tak
  • Arbetet utförs av behörig personal
  • Snöskottning